Как работя

Контактът с клиента се случва първоначално по телефона, като в кратък разговор назначаваме време за сесия, което да е удобно и за двамата.

В първата сесия се запознаваме и разговаряме с клиента, за да изясним кръга от симптоми, страдания или проблемни ситуации и поведения. Той представя важните за него теми, намираме фокуса на нашата работа. Тази сесия дава ориентир за клиента дали той би искал да продължим да работим заедно по поставените проблеми. Тя служи също за моя преценка дали ще мога да бъда полезна на клиента със знанията, компетенциите и уменията, които притежавам.

В случай, че се съгласим с клиента да работим заедно, се уговаряме да се виждаме регулярно за период от няколко месеца или седмици в зависимост от потребностите.

Има клиенти с по-дълбоки проблеми, които могат да имат нужда от дългосрочна терапия. Съобразявам се с нуждата на клиента без да определям броя сесии, които ще са необходими. Обикновено клиентът сам усеща, кога е готов да напусне терапевтичния процес и кога проблемите са разрешени или отчетливо намалели. Приключваме терапия с обобщение на постигнатото и обратна връзка от всеки от нас към партньора в терапевтичния процес.

Клиентът може да се върне по-късно, ако в житейския му път възникне нова трудност, криза или смущение, за което той преценява, че има нужда от още работа.

В първата сесия се съгласяваме с нормите на поверителност и уточняваме терапевтичната рамка – времетраене, честота на сесиите, заплащане и др.

Практикувам откритост и автентично отношение с клиента, като го каня да ми дава обратна връзка за процеса по време на цялата ни съвместна работа.