Квалификации

 • Магистър по Семейно консултиране , НБУ

 • Магистър по Клинична социална работа, НБУ

 • Магистър по социология, СУ „Климент Охридски”

 • EMDR  терапия – модул 1 и модул 2 (организация EMDR Europe Association, ЕМDR – Израел, преподавател Д-р Уди Орен, оторизиран EMDR преподавател на EMDR Institute USA, под супервизията на Д-р Уди Орен).

 • 288 часа приложно-теоретични семинари по системен подход и 130 часа група за личен опит в обучителна програма на ПИСЕЛ „Системна фамилна и брачна консултация”

 • Транзакционен  анализ като метод на психотерапия – цялостно  4 годишно обучение съгласно изискванията за сертифициране в областта на метода от Европейска асоциация по транзакционен анализ. Обучението е водено от белгийски психотерапевти.

 • Работно ателие „Гневът” – Транзакционен анализ

 • Работно ателие „Траурът” – Транзакционен анализ

 • Работно ателие „Страхът” - Транзакционен анализ

 • Обучение „Обсесивно-компулсивна личност” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Организационна теория на Ерик Берн” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Школата на Гулдинг – взимане на нови решения” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Шизоидно личностово разстройство, депресия, зависимо личностово разстройство, дисоциативни разстройства, синдром на зависимост, алкохолна зависимост” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Неврозите, хистерична личност” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Сценарият като ресурс” - Транзакционен анализ

 • Тренинг „Транзакционен анализ в практиката”

 • Тренинг „Школата на Шиф” - Транзакционен анализ

 • Работно ателие „Срамът и вината в парадигмата на  транзакционния анализ”

 • Професионална практика „Договор и его-състояния” - Транзакционен анализ

 • Професионална практика „Емоциите” - Транзакционен анализ

 • Професионална практика „Психологическите игри” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Трансфер и контратрансфер” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Етика на транзакционния анализ”

 • Тренинг „Консултиране на родители” - Транзакционен анализ

 • Тренинг „Консултиране на родители – юношество” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Сценарият” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Его-състояния” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Житейски позиции и знаци на признание” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Емоциите в служба на личната сила” - Транзакционен анализ

 • Семинар „Процесна комуникация” - Транзакционен анализ

 • „Психосоциални интервенции при зависими пациенти – пътуване от теорията към практиката” – есенен университет по зависимости

 • Конференция „Терапевтичната общност – ефективен модел за възстановяване при зависимости”

 • Семинар „Фокусирана към промяна терапия при семейства и двойки”

 • Обучение „Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ”, Министерство на  здравеопазването, Национален център по обществено здраве и анализи

 • Обучение „BIC – anti-bullyng program”, Италия, Милано, Amici de bambini

 • EMDR при адиктивни състояния EMDRAA Ваня Митева, Акредитиран
  Консултант, EMDR Асоциация
  Австралия

 • Ego-state therapy interventions to prepare most wounded patients, dysregulated and dissociative patients for EMDR, DNMS institute, LLC , Gresham, Or, Lynn James, LCPC

 • Елена Соболева TSTA, обучение по
  транзакционен анализ: "Работа с двойки и семейства"