ПредставянеДобре дошли на страницата на студио „Надежда”!

 
Казвам се Анна Кабакова и практикувам психотерапия и психологическо консултиране.

Професията на психотерапевта за мен е дълбоко хуманно призвание. Избрах я с любов заради срещата между две уникални личности – клиент и терапевт. Това, което ме кара да обичам работата си е усещането, че човешката среща може да променя и изцелява.

Понякога животът ни може да бъде особено труден, да имаме изпълнено с лишения и болка детство, да живеем в самота или объркване, в страх, да страдаме от ниско самочувствие или да се намираме в непреодолима криза. Има моменти и периоди, в които усещаме, че ни е трудно да се справим сами и че имаме нужда от подкрепа. 

Някой, който да остане заедно с нас и да посрещне нашите чувства, дилеми, колебания и болка  по разбиращ и неосъждащ начин може да даде онзи лечебен опит на общуване, който да ни помогне отново да продължим, но по-силни, с повече надежда и вяра в себе си. В това се състои партньорската роля на терапевта, който внимателно ни стимулира към промяната, от която се нуждаем.

Психотерапията ни помага да открием себе си с цялата дълбочина на нашите чувства, да опознаем непознатите си ресурси, да лекуваме раните с разбиране, да простим на себе си и на другите.

Разбирането, че психотерапията е само за тежко болни хора е погрешно.
Мисля, че тя може да донесе обилни плодове на всеки – на този, който иска да израсне, да разбере по-добре другите хора и себе си, да премине успешно през криза, да направи равносметка, да промени или напусне неудовлетворяващи взаимоотношения, да изостави стари модели на мислене и действие, които го ограничават.

В ролята на психотерапевт имам призванието да разбирам на първо място. Не да решавам проблемите на клиента вместо него. Не да бъда вълшебник, който знае всички отговори. Да бъда като добронамерено и искрено огледало, в което той може да види себе си по-ясно, с повече приемане и кураж, с любов.

Целта на общото ни пътуване с клиента е той да си тръгне, стъпвайки по-здраво на нозете си, опирайки се на крилата на себеуважението и вярата.
Проучванията потвърждават, че изходът от терапията зависи не толкова от конкретния метод на психотерапия, колкото от качеството на връзката, която е била изградена между клиента и терапевта по време на общата им работа. Знанието за това ме кара да мисля как изглеждат нещата през очите на клиента, как се чувства той и по какъв начин можем да изградим здраво и автентично взаимоотношение, което да служи като база на сигурност за клиента.

Моята работа стъпва на ценности. Една от тях е приемането на клиента с уважение, независимо от това, че между нас може да има културни, етнически, религиозни и други различия. Приемам, че клиентът има ресурси и силни страни, че има капацитет за развитие и поемане на отговорност за живота си, което е достойно за респект само по себе си.
Важна страна от работата ми е поверителността, което означава неразпространяване на информацията, която споделя клиентът, с трети лица.

Основна ценност е поставянето на интересите на клиента като приоритет. В такъв аспект, ако смятам, че клиентът има нужда от друг специалист и че това е в интерес на неговото здраве и благополучие, не се колебая да го насоча към колега или да го насърча да се справя без моя помощ, когато вече е готов за това.

Образование и методи на работа

Завършила съм три магистърски степени, като две от тях са свързани с психологията и психотерапията – семейно консултиране НБУ и клинична социална работа (НБУ). Семейното консултиране е специалност, свързана със системния подход в психотерапията, който е подходящ при работа със семейства, двойки и отношения родители - деца.

Клиничната социална работа е магистратура, която набляга и на психологичния и на социалния елемент в страданието на клиента. Тя е основана на психоаналитичния метод на работа в психотерапията.

Специализираното ми обучение по психотерапия, което надгражда магистърските степени е в областта на два метода – Транзакционен анализ (завършено 4 годишно обучение с обучители от Белгия от Европейска Асоциация по Транзакционен Анализ - ЕАТА) и EMDR терапия - десенситизация и повторна преработка на информацията посредством движения на очите - EMDR Europe Association, ЕМDR – Израел, преподавател Д-р Уди Орен, оторизиран EMDR преподавател на EMDR Institute USA. (Под супервизията на Д-р Уди Орен).

В рубриката „Методи на психотерапия” ще намерите повече информация за двата метода и за тяхното приложение. Тук ще кажа само няколко думи за тях, които ще ви ориентират най-общо.

Транзакционният анализ е световно признат метод на психотерапия, чието начало датира от 50-те години на 20 век и който търпи непрекъснато развитие и усъвършенстване в наши дни.

Международната асоциация по транзакционен анализ характеризира метода по следния начин:
„Транзакционният анализ е теория за личността и системна психотерапия с цел развитие и изменение на личността”.

Сред психологичните подходи транзакционният анализ е уникален като дълбочина на теорията и широкия диапазон на приложение. Като теория на личността транзакционният анализ показва как хората „са устроени” психологически. Той включва в себе си и теория на комуникацията, теория на детското развитие и психопатология.

В областта на практическото приложение Транзакционният анализ се явява система за психотерапия, която се използва за лечение на всички типове психични разстройства, а също така метод за лечение на отделни хора, групи, семейства и съпружески двойки.
В България Транзакционният анализ навлезе през 2011 година. Моето обучение се състоя в рамките на първия випуск, който изучаваше метода в родината ни. Член съм на Българска Асоциация по Транзакционен Анализ - БАТА

EMDR терапия е метод, чието начало и приложение е положено в края на 70-те години на 20 век от Франсин Шапиро, американска психоложка. Методът е световно утвърден, има широко приложение и много добри ефекти, но е известен най-вече с впечатляващите резултати в областта на лечението на психичните травми.

Емоционалната травма не е само събитие, което наранява тялото ни или застрашава живота ни. От гледна точка на психотерапията, и EMDR в частност, травма е всяко събитие, което има продължителен негативен ефект върху личността. Това може да е насилие в училище, неподходящо отношение и поведение на родителите, раздяла с близки, загуба на работа, уволнение, нещастен случай, нараняване, емоционално насилие, изоставяне и много други. Транзакционният анализ и EMDR терапия могат да се комбинират като методи, което обогатява терапевтичния процес и му дава дълбоки възможности за изцеление и промяна.