EMDR терапия


Има ли връзка между движението на очите и нашето емоционално състояние?

Нашите очи могат да ни помогнат да се изцелим от тежки емоционални травми.  Световно известен метод на психотерапия е основан именно на движението на нашите очи – EMDR терапия.

Методът EMDR  трябва да се ръководи от опитен терапевт и предлага не само очни движения, но и елементи от други терапевтични подходи, които са интегрирани в специални протоколи за работа с различен тип проблеми.  EMDR е интегративен подход, който обаче предлага и уникални елементи, които не се срещат в други видове терапии.
 

История на метода

През 1987 година преживявайки тежък епизод в живота си (развод със съпруга и онкологично заболяване), американската психоложка Франсин Шапиро изпитвала истински страхове и кошмари. Веднъж, разхождайки се в парка, тя забелязала, че бързите движения на очите отляво надясно облекчават нейното състояние. Заинтригувана от факта, тя решила да го провери чрез серия изследвания. Те потвърдили, че методът помага да се преодолее травматичен стрес.

По-късно  Шапиро защитила дисертация по метода EMDR, а през 2002 година получила наградата на Зигмунд Фройд – най-престижната награда в областта на психотерапията. Методът продължава да се развива и днес като се изработват нови протоколи за работа с разширяващ се кръг от страдания и проблеми.

EMDR  е психотерапевтична техника, която се прилага при лечение на емоционални травми. Емоционалната травма не е само събитие, което наранява тялото ни или застрашава живота ни. От гледна точка на психотерапията, и EMDR в частност, травма е всяко събитие, което има продължителен негативен ефект върху личността. Това може да е насилие в училище, неподходящо отношение и поведение на родителите, раздяла с близки, загуба на работа, уволнение, нещастен случай, нараняване, емоционално насилие, изоставяне и много други.

Терапията първоначално е разработена за лечение на посттравматичен синдром, синдром на зависимост и депресия (но е ефективна и при много други проблеми).

В момента на травмата (нещастен случай, терористичен акт, стихийно бедствие, физическо и морално насилие, обидни думи, злепоставяне, изоставяне) мозъкът на човека запомня всички детайли, отнасящи се към това събитие. Спомените за него продължават да го преследват, вадейки го от равновесие.

 Методът EMDR помага  да се подобри състоянието на клиента не като се изтрие миналото, а като се преработи и десензитизира травмата, след което тя се превръща в обикновен спомен, който не причинява страдание и не оказва трайно въздействие върху емоционалното, социално и поведенческо функциониране на личността.
 

Принцип на действие

Методът EMDR e основан на психологическата концепция за травмата. Травматичното събитие блокира процесите на саморегулация на психиката – образи, звуци и телесни усещания сякаш засядат в нея, така че човекът отново и отново изпитва ужас, болка, страх, безпомощност. Движението на очите помага да се синхронизира работата на двете мозъчни полукълба. Движенията на очите от едната посока в другата извикват поредното активиране на полукълбата и синхронната преработка на информация. Процесът на естествена саморегулация се извършва и  работата на мозъка е ключова в това отношение.

Психичната травма може да доведе на трайни дисфункции  - фобии, паническо разстройство, ПТСР, депресия, дисоациативни разстройства, зависимости, личностови разстройства. Своевременното ѝ лечение съдейства травмата да бъде преработена и нейните  негативни последствия върху  живота на личността да бъдат предотвратени.

EMDR терапията е помогнала на много ветерани от войната във Виетнам, които са продължавали да страдат от ПТСР и след преминаването на няколко други терапии.

Методът е признат  от Световната здравна организация  през 2013 година за един от двата най-ефективни методи за работа с ПТСР, основани на доказателства.

Методът е ефективен за работа с деца, хора, оцелели от бедствия, аварии, военни, цивилни.

Сканиране на мозъка на пациенти преди EMDR терапия и след нея показва промени в мозъчното функциониране.   Докато травмата е в силата си, активни области на мозъка са лимбичната система и мозъчният ствол. След EMDR терапия, която преработва травмата, активен става неокортексът.

Често пациенти със силни травми не могат да говорят за самото събитие и за своето преживяване. EMDR помага на хора, преживели травматичен стрес да преработят и десензитизират психичното нараняване и в крайна сметка да започнат да вербализират  значително по-лесно това,  през което са минали.

Терапията помага  също при тревожност, проблеми във взаимоотношенията, паническо разстройство, депресия, зависимости.